BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ CASIOHCM

DỊCH VỤ CHI PHÍ
Cắt mắc dây Miễn phí
Đánh bóng Đánh bóng dây hoặc vỏ  130.000đ
Đánh bóng toàn bộ 200.000đ
Thay kính Thay kính thường 250.000đ – 300.000đ
Thay kính Sapphire 350.000đ – 500.000đ
Thay các phụ kiện khác Thay Nhông 200.000đ – 1.500.000đ
Thay máy 200.000đ – 3.500.000đ
Thay pin đồng hồ quartz 80.000- 300.000đ
Thay IC 170.000đ – 800.000đ
Thay khóa 170.000đ – 300.000đ
Thay ống 100.000đ – 200.000đ
Thay lịch 250.000đ – 500.000đ
Thay ti nút 170.000đ – 300.000đ
Lau dầu Lau Dầu đồng hồ pin 170.000đ – 320.000đ
Lau dầu đồng hồ cơ 320.000đ – 520.000đ
Xử lí hấp hơi 50.000đ – 100.000đ